SĂVENI

Săveni este un oraș în județul Botoșani, format din localitatea componentă Săveni (reședința), și din satele Bodeasa, Bozieni, Chișcăreni, Petricani și Sat Nou. Are o populație de 10.000 de locuitori.

Așezare geografică

Așezat la întretăierea unor vechi artere de circulație – drumul de pe Valea Bașeului și cel ce leagă județul Botoșani cu Valea Prutului, orașul Săveni aparține zonei de nord-est a Câmpiei Moldovei. În cadrul județului are o poziție estică și se află la o distanță de 35 km de municipiul Botoșani, 43 km de municipiul Dorohoi, 41 km de orașul Darabani și la 25 km de cursul râului Prut. Se mărginește cu comunele: Drăgușeni la nord-vest, Avrămeni la nord-est, Știubieni la vest, Ungureni la sud-vest și Vlăsinești la sud și sud-est. Orașul, împreună cu satele componente – Bodeasa, Bozieni, Chișcăreni, Petricani și Sat-Nou, se întinde pe o suprafață de 5866 ha.

Istoric

Localitatea Sǎveni este atestată ca sat, într-un document datând din 11 aprilie 1546 din vremea lui Petru Rareș. În anul 1818, prin hrisovul domnesc al lui Scarlat Callimachi, localitatea primește drept de târg, cu 12 iarmaroace anual.

Târgul Sǎvenilor a fost centrul Plasei Bașeu, iar din 1950 a fost comună centru de raion. În anul 1968 a fost declarat oraș.

Demografie

Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Săveni se ridică la 6.999 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 8.145 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (91,78%), cu o minoritate de romi (2,61%). Pentru 5,57% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (92,94%). Pentru 5,57% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Personalități